Cykl życia akumulatora samochodowego

Podstawą skutecznej gospodarki odpadami w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest eliminowanie tego odpadu z środowiska naturalnego poprzez zbieranie zużytych akumulatorów w chwili ich wymiany na nowe. To właśnie ten moment przejęcia zużytego akumulatora przez system jest decydujący o jego skuteczności.

Elementami funkcjonującego w sieci dystrybucji akumulatorów marki FIVE STAR, systemu odbioru zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i przekazywania ich do recykling są:

  • użytkownik końcowy,
  • sprzedawca detaliczny,
  • sprzedawca hurtowy,
  • zakład produkcyjny,
  • zakład recyklingu zużytych akumulatorów.

Użytkownik końcowy przy zakupie nowego akumulatora, zwraca zużyty akumulator (stymuluje to opłata depozytowa w wysokości 30 zł za sztukę), przy czym sprzedawca detaliczny odbiera zużyty akumulator od użytkownika końcowego przy sprzedaży nowego akumulatora lub pobiera (a następnie oddaje w przypadku zwrotu zużytego akumulatora) opłatę depozytową. Sprzedawca hurtowy (dystrybutor) odbiera zużyty akumulator od sprzedawcy detalicznego i przekazuje go do FIVE STAR POLSKA Sp. z o.o., a ten z kolei do zakładu recyklingu, który poddaje go recyklingowi.

 

Cykl Zycia Akumulatora