ZIELONA PRODUKCJA MIDAC SPA MIDAC SPA wykorzystuje do produkcji akumulatorów czystą energię elektryczną, wytwarzaną przez własny system fotowoltaiczny. Dzięki temu unika emisji gazu CO2 w wysokości 945 ton w ciągu roku.