ZASADY ZWROTÓW AKUMULATORÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYCH FIVE STAR POLSKA SP. Z O.O.

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), konsumentowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Prosimy o wypełnienie załączonego do zamówienia (lub z pliku do pobrania) formularza przed odesłaniem towaru. Zwracany produkt musi być pełnowartościowy i nieużywany. Prosimy o dołożenie starań, aby zwracany produkt dotarł do nas bezpiecznie i nie został uszkodzony w trakcie transportu.

 

ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI AKUMULATORÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYCH FIVE STAR POLSKA SP. Z O.O.

1. Wszystkie akumulatory oferowane w sklepie FIVE STAR POLSKA Sp. z o.o są objęte gwarancją na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do akumulatora w momencie sprzedaży.
2. Jeżeli zaistnieje konieczność złożenia reklamacji przez Kupującego, powinien on zgłosić ją do Sprzedającego i przesłać poprawnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne na adres: e-mail: sklep@fivestar.pl
lub listownie na adres siedziby Sprzedającego: FIVE STAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec.
Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu akumulatora (paragon lub faktura)
3. W odpowiedzi na przyjęte zgłoszenie, po jego weryfikacji, nastąpi odbiór reklamacji akumulatora od Kupującego.
4. W przypadku gdy zgłaszana reklamacja jest ZASADNA, koszt odbioru reklamowanego akumulatora oraz koszt wysyłki nowego akumulatora pokrywa Sprzedający (Art. 561 §1 Ustawy kodeks cywilny z dnia. 23.04.1964r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z póz. zm.)
5. W przypadku gdy zgłaszana reklamacja jest NIEZASADNA kosztami wysyłki oraz odbioru związanymi z rozparzeniem reklamacji zostanie obciążony Kupujący.
6. Czas na rozpatrzenie reklamacji, w przypadku zgłoszenia z tytułu rękojmi wynosi do 14 dni roboczych, w przypadku rozpatrzenia z tytułu gwarancji czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 21 dni. Czas jest liczony od otrzymania reklamowanego akumulatora przez Sprzedającego.