Dobór akumulatora do pojazdu – czym kierować się przy zakupie akumulatora?

Prawidłowy dobór akumulatora do pojazdu ma bezpośredni wpływ na jakość oraz czas jego eksploatacji. Źródłem informacji jakimi powinniśmy się kierować przy doborze akumulatora do naszego pojazdu są: 

  • Informacje umieszczone w instrukcji obsługi naszego pojazdu.
  • Katalog aplikacji akumulatorów do pojazdów opracowany przez dostawcę akumulatorów. 
  • Informacje umieszczone na etykiecie akumulatora zamontowanego w naszym pojeździe dotyczące: 
    • pojemności elektrycznej: Ah
    • zdolności rozruchowej CCA: Amp

(pod warunkiem, że mamy pewność, że nikt wcześniej nie dokonał wymiany akumulatora na akumulator o innych parametrach technicznych niż przewidział producent naszego pojazdu).

Należy również sprawdzić oraz prawidłowo dobrać:

  • Wymiary akumulatora: długość, szerokość, wysokość
  • Rozmieszczenie słupków biegunowych (+) i (-)
  • Kształt i rozmiar słupków biegunowych (+) i (-)

Akumulator powinien być prawidłowo zamontowany, przymocowany do karoserii pojazdu w którym jest montowany, dlatego koniecznym jest aby posiadał wymiary przewidziane przez producenta pojazdu.

Warto pamiętać o tym, że wraz z wiekiem pojazdu, instalacja elektryczna starzeje się. Rozrusznik ma większe opory toczenia. Często w samochodzie zamontowane jest dodatkowe wyposażenie elektryczne, którego nie przewidział konstruktor naszego pojazdu. Dlatego zalecanym jest, aby na drugie wyposażenie zastosować akumulator o parametrach elektrycznych około 10% wyższych od parametrów akumulatora zamontowanego na pierwszym wyposażeniu naszego pojazdu.
 

Porady