Wraz z nadejściem wiosny, zmieniają się warunki otoczenia na sprzyjające pracy akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych. Podstawowym warunkiem otoczenia pracy akumulatora, mającym wpływ na jego sprawne działanie, jest temperatura powietrza. Reakcja chemiczna, która zachodzi w akumulatorze oraz przepływ ładunków elektrycznych, jest bardziej efektywna w temperaturach powyżej 0 st. C. Tabela przedstawiająca spadek pojemności elektrycznej akumulatora 100% naładowanego w zależności od temperatury otoczenia:

Temperatura otoczenia [st. C]Pojemność elektryczna [%]
+25100
080
-1060
-2520

Dobra temperatura, która sprzyja akumulatorom samochodowym kwasowo-ołowiowym to około 25 st. C. Natomiast temperatura szkodliwa dla akumulatorów to temperatura powyżej 42,5 st. C. W akumulatorze rozgrzanym powyżej 42,5 st. C zachodzą nieodwracalne zmiany destrukcyjne masy czynnej płyt akumulatora. Aby uchronić nasz akumulator przed tym niszczącym procesem, nie przegrzewajmy go powyżej temperatury 42,5 szt. C. Dotyczy to również temperatury jaką osiąga akumulator podczas doładowywania uzupełniającego zewnętrznym prostownikiem. Innym szkodliwym skutkiem temperatury pracy akumulatora powyżej 42,5 st. C jest ponadnormatywne odparowywanie wody z elektrolitu, którym wypełniony jest akumulator. Jeżeli obudowa akumulatora jest wyposażona w korki umożliwiające dostęp do wnętrza cel, należy w przypadku nadmiernego odparowania wody uzupełnić poziom elektrolitu poprzez dolanie do wnętrza cel wody demineralizowanej. W przypadku braku możliwości uzupełnienia wody z powodu braku korków w obudowie akumulatora, akumulator przestanie działać prawidłowo i będziemy musieli dokonać jego wymiany na nowy. Wraz nadchodząca wiosną, warto pamiętać o:

  • Sprawdzeniu prawidłowości połączeń akumulatora z instalacją elektryczną. Zalecane jest sprawdzenie, czy klemy, które nakładane są na słupki biegunowe akumulatorów, nie są zabrudzone lub nie są powleczone śniedzią. W okresie zimowym sprzyja tym zjawiskom duża zawartość soli w otoczeniu akumulatora. Soli, która jest obficie używana do posypywania dróg.
  • Sprawdzeniu stopnia naładowania akumulatora, zwłaszcza w samochodach, które nie były eksploatowane w okresie zimowym.Ewentualne doładowanie akumulatora, należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji akumulatora kwasowo-ołowiowego samochodowego. Poniżej tabela w której podano parametry, wg których możemy ocenić stopień naładowania akumulatora.

Tabela stopnia naładowania akumulatora w odniesieniu do napięcia spoczynkowego, temperatury otoczenia oraz gęstości elektrolitu w poszczególnych ogniwach. Napięcie mierzone na końcówkach biegunowych akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego wynosi:

Napięcie spoczynkowe [V]Gęstość elektrolitu [g / cm3]Temperatura otoczenia [st. C]Stopień naładowania [%]
12,681,2725100
12,401,232550
12,201,202520
  • Usunięciu ewentualnych dodatkowych „ocieplaczy” akumulatora. Dodatkowe ocieplenie akumulatora może powodować w okresie wiosenno letnim nadmierne przegrzewanie się akumulatora do temperatury powyżej 42,5 st. C, co w efekcie będzie powodować, że akumulator ulegnie zniszczeniu poprzez destrukcję masy czynnej płyt akumulatora oraz nadmierne odparowanie wody z elektrolitu.
  • Pamiętajmy! Do akumulatorów dolewamy tylko wodę demineralizowaną! Nie wolno dolewać elektrolitu! Dlaczego? Dlatego, że temperatura parowania kwasu siarkowego, który jest składnikiem elektrolitu, jest wyższa od temperatury parowania wody. Dlatego należy uzupełniać poziom elektrolitu tylko wodą demineralizowaną. Jeżeli uzupełnimy ubytek elektrolitu elektrolitem, zaburzymy proporcję kwasu siarkowego oraz wody w elektrolicie, wymaganą do prawidłowej pracy akumulatora. Co z kolei spowoduje nieodwracalne zniszczenie płyt akumulatora i brak możliwości jego dalszej eksploatacji.