Instrukcja eksploatacji

  • Parametry elektryczne akumulatora (pojemność, zdolność rozruchowa) powinny być zgodne z zaleceniami producenta pojazdu, w którym jest zainstalowany.
  • Sposób mocowania powinien odpowiadać konstrukcji akumulatora i uniemożliwiać jego przypadkowe przemieszczanie się. Napięcie ładowania akumulatora w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych) powinno wynosić od 14,10V do 14,40V.
  • Nie dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia obudowy; otwory wentylacyjne w wieczku muszą być drożne.
  • Zaciski przewodów muszą być zamocowane na wyprowadzeniach akumulatora w sposób zapewniający dobry kontakt elektryczny. Wskazane jest zabezpieczenie połączeń przed korozją np. wazeliną elektrotechniczną.
  • Akumulator chronić przed uderzeniami, zwarciami zewnętrznymi i wysoką temperaturą.
  • Nie stosować dodatków do elektrolitu.
  • Akumulator przechowywać i transportować w pozycji pionowej (słupkami biegunowymi do góry). Zabezpieczyć przed możliwością przewrócenia.

Przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od 5 do 25°C, w stanie pełnego naładowania (gęstość elektrolitu nie mniejsza niż 1,24g/cm3) i napięcie spoczynkowe nie mniejsze niż 12,40V. W czasie przechowywania stan naładowania kontrolować co 4 miesiące.

Długotrwały postój pojazdu, jazda na krótkich dystansach, używanie odbiorników o dużym poborze prądu (świateł zewnętrznych, ogrzewania szyb, wzmacniaczy audio o znacznej mocy itp.) może powodować niedoładowanie akumulatora. W takim przypadku akumulator doładować poza pojazdem.

Doładowanie akumulatora przeprowadza się prądem o natężeniu liczbowo równym 0,1Q20 (0,1 x pojemność znamionowa).
O pełnym naładowaniu świadczą jednakowe w ciągu trzech kolejnych godzin ładowania: napięcie akumulatora (mierzone przy włączonym prostowniku) o wartości około 16,50V oraz gęstość elektrolitu około 1,27 g/cm3 (w temperaturze 20°C). Jeżeli podczas ładowania temperatura elektrolitu przekroczy 50°C, należy ładowanie przerwać do czasu obniżenia się temperatury.

Eksploatacja akumulatora w podwyższonych temperaturach, np. w okresie letnim lub częste doładowywanie mogą być przyczynami nadmiernego ubytku elektrolitu. Funkcjonalna obudowa akumulatora umożliwia, po wykręceniu korków znajdujących się w wieczku, uzupełnienie wodą demineralizowaną ilości elektrolitu do prawidłowego poziomu, tj. 13 mm powyżej górnej krawędzi separatorów.

Zaleca się okresowe, co około 6 miesięcy, kontrole stanu naładowania i warunków pracy akumulatora, obejmujące sprawdzenie zamocowania akumulatora, połączeń przewodów z wyprowadzeniami biegunów, napięcia ładowania i w razie potrzeby uzupełnienia wodą demineralizowaną ilości elektrolitu oraz oczyszczenie akumulatora.

Nowoczesna technologia i wysoka jakość wykonania sprawiają, że prawidłowo eksploatowany akumulator będzie pracował bezawaryjnie i przez długi czas zachowa znakomite własności użytkowe.