Zwróć zużyty akumulator!

W trosce o środowisko naturalne zbieramy zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe samochodowe i przekazujemy je do recyklingu!

Akumulatory kwasowo-ołowiowe samochodowe zawierają składniki metaliczne oraz substancje chemiczne, które uznawane są za niebezpieczne dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

W trakcie normalnej eksploatacji, opisanej w instrukcji dołączanej do akumulatora kwasowo-ołowiowego samochodowego, nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia.

Natomiast po zakończeniu ich eksploatacji, jako zużyte akumulatory, powinny być przekazane do recyklingu.

W chwili obecnej wysoko rozwinięta technologia recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych pozwala na 100% odzysk surowców użytych do ich produkcji.

Również sprzyjającym powodem recyklingu zużytych akumulatorów jest wartość rynkowa surowców, w tym ołowiu. który jest głównym surowcem do produkcji akumulatorów.

Mając na względzie powyższe fakty, USTAWA o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666), wraz z towarzyszącymi przepisami wykonawczymi, nakłada na producentów (wprowadzających) oraz użytkowników ostatecznych obowiązek zbierania oraz przekazywania do recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych.

Na mocy ww. przepisów sprzedawcy detaliczni mają obowiązek odbierania zużytych akumulatorów od klientów, którzy kupują nowe akumulatory. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora, sprzedawcy detaliczni mają obowiązek pobierania opłaty depozytowej (rodzaj kaucji), którą klient może otrzymać zwrotnie, jeżeli do 30 dni od zakupu odda zużyty akumulator.

Pamiętajmy!
Dbajmy o to, aby pozostawić naszą planetę następnym pokoleniom w stanie nie pogorszonym.

Informację o trybie sprzedaży nowego akumulatora oraz zwrotu zużytego akumulatora, wprowadzający na rynek nowe akumulatory (producenci, importerzy oraz właściciele marek) dołączają do instrukcji obsługi akumulatorów, realizując tym samym obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Spółka FIVE STAR POLSKA Sp. z o.o., realizuje wszystkie ww. obowiązki związane proekologicznym gospodarowaniem nowymi oraz zużytymi akumulatorami samochodowymi.

Zbieramy zużyte akumulatory i przekazujemy je do recyklingu. Chcemy w jak największym stopniu zadbać o środowisko naturalne, tak aby następne pokolenia mogły się cieszyć dobrami natury.